Well Management, Thailand ที่ปรึกษาระบบงานโรงแรม การตลาดโรงแรม การตลาดออนไลน์และโปรแกรมใช้งานในโรงแรม.
wellmanagement
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา  นำเสนอ การตลาด ฝึกอบรม การตลาดออนไลน์จัดหาบุคคลากร ติดต่อเราการทำงาน :
ข่าวสารการท่องเที่ยว
ข่าวการท่องเที่ยว

กลยุทธการตลาด

กลยุทธการตลาดที่ดีและครอบคลุมการคั้นหาอย่างได้ผลโดยการเรียนรู้และจากการคำแนะนำวิเคราะห์โดยการพิสูจน์โดยตรงด้วยการตลลาดออนไลน์ขายตรงสู่ลูกค้าซึ่งในปัจจุบันโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยวนำมาใช้กันอย่างหลากหลายสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ท่านสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยผู้ที่เชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์ที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างถูกต้องแน่นอน,เราจัดเตรียมเทคโนโลยีและคำตอบไว้ให้ท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของท่านได้ขยายศักยภาพในอนาคตด้วยเหตุผลที่เหมาะสมรวมถึงราคาและคุณภาพ
<คลิกที่นี่> เพื่อติดต่อสอบถามเราได้โดยตรง


Thailand cheap hotel online
reservation...!!!

Thailand travel information
clear detail with photos
and booking direct....

ที่ปรึกษาเรื่องการตลาดและตลาดออนไลน์โรงแรมครบวงจร

เราคือกลุ่มผู้บริหารโรงแรมที่มีประสบการณ์ตรงจากสาขาต่างๆของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมทุก สาขาโดยการรวมตัวกันในกลุ่มประเภทงานต่างๆอธิฯสมาคมผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า FOMA (Front Office Managers Alliance) /สมาคมฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงแรม HOSEG (Hotel Security)สมาคมแม่บ้าน /สมาคมเชฟ /สมาคมอาหารเดรื่องดื่ม / บุคคลและฝึกอบรม เป็นต้น

กลยุทธการตลาดออนไลน์กระจายตรงสู่ผู้ซื้อในตลาดอีมาร์เก็ตเราสามารถช่วยท่านพัฒนาอย่างได้ผล และเพิ่มศักยภาพในเรื่องการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพแข็งแรงมากขึ้นสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ท่านสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยผู้ที่เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ที่อยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างถูกต้องแน่นอน,เราจัดเตรียมเทคโนโลยีและคำอบไว้ให้ท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของท่านได้ขยายศักยภาพในอนาคตด้วยเหตุผลที่เหมาะสม รวมถึง ราคาและคุณภาพ
<คลิกที่นี่ > เพื่อขอคำปรึกษาด่วน...!!!.

เราให้อะไรกับท่านบ้าง:

สิ่งที่เราจัดเตรียมไวัให้กับท่าน:

เสนอการบริการที่ครบวงจร

รับออกแบบเวปไซด์ด้วยโปรแกรม (Macromedia Dreamweaver, PHP, Flash Media,etc.)เธ”้วยราคากันเองเน‚เธฎเธชเธ•เธดเน‰เธ‡ (hosting)

รับโปรโมท เวปไซด์ของโรงแรม (กรณีมีเวปไซด์แล้ว)ที่ google, yahoo, msn และ อีก หลากหลายเมเจอร์เซิร์ทเอนจินทั่วโลก

รับแก้ไขและแปลหน้าเวปไซด์ของโรงแรมให้เป็นภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น / เยอรมัน /สเปน / ฝรั่งเศสและอีก ฯลฯ เพื่อโปรโมทตลาดไปยังประเทศนั้นๆตามต้องการของตลาดลูกค้า

 • โปรแกรมค้นหาอีเมลล์ลูกค้าทั่วโลกเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โรงแรมและแพคเก็จ
  โปรโมชั่น(email marketing)
 • โปรแกรมส่งอีเมลล์กรณีที่โรงแรมมีโปรโมชั่นใหม่ๆแถมอีเมลล์ลูกค้า100000 รายชื่อ
  (email marketing)
 • รับติดตั้งระบบซอฟแวร์โรงแรม เช่น โปรแกรมหรับฝ่ายห้องพักและห้องอาหารรวมถึงโปรแกรมระบบบัญชี
 • รับจัดระบบและอบรมระบบโรงแรมในแผนกต่างๆเช่น แผนกต้อนรับ แผนกรับจองห้องพัก
  ห้องอาหาร ห้องครัว (กุ๊กจากโรงแรมโอเรียลเต็ล) แผนกบัญชี (ด้วยโปรแกรมระบบบัญชี)

เพิ่มเติมสำหรับโรงแรมที่มีปัญหาเรื่องระบบงาน
รับจัดอบรมหรือให้คำแนะนำหรือวางระบบให้

1.   การจัดการธุรกิจของโรงแรมให้เป็นระบบ

 • กำหนดแผนการตลาด
 • รวบรวมรายงาน

2.    จัดระบบฝ่ายขายและการตลาด

 • จัดเรียบเรียงแฟ้มลูกค้า เอเย่นต์ และ บริษัทต่างๆ
 •  ติดต่อและทำสัญญากับ เอเย่นต์ และ บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (มีเย่นต์ที่

พร้อมติดต่อทำสัญญามากกว่า 2000 เอเย่นต์ทั่วโลกในขณะนี้ และลูกค้าเอเย่นต์ที่เป็นเวปไซด์มากกว่า 1,000,000 เวปไซด์รวมถึงเซ็นเตอร์บุคกิ้งในต่างประเทศที่มีลิสรายชื่อเอเย่นต์ทั่วโลก เช่น CRS, GDS (Amadeus, saber, Worldspan, Galileo, etc.)

 • จัดการการตลาดแผนใหม่ อี มาร์เก็ตติ้ง
 • แก้ใขรายงานในระบบโปรแกรมของโรงแรม สำหรับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
  ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเช่นโปรมแกรม (Comanche,Fidelio,H.I.P.)
 • การดูรายงานยอดรายรับที่เป็นเครดิตและเงินสดหมุนเวียนสำหรับผู้บริหาร
 • แก้ใขเอกสารรายงานรายรับที่เป็นเงินสดของระบบโรงแรมให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อจะได้ทราบรายรับที่เป็น
  เงินสดหมุนเวียนในแต่ละวันได้อย่างแท้จริง
 • การอ่านรายงานการขายและการตลาด
 • อบรมฝ่ายรับจองห้องพักเพื่อรองรับลูกค้าและการตลาดแผนใหม่.
 • ให้คำปรึกษาโปรแกรมโรงแรมและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับ

3.    จัดหาบุคคลากรให้เหมาะสมกับงานและพร้อมอบรมย์ความรู้พื้นฐานกับงานนั้นๆ

 • จัดหาบุคคลากรในระดับบริหารสัญญาจ้างปกติหรือสัญญาจ้างพิเศษ
 • จัดหาพนักงานระดับปฏิบัติการสัญญาจ้าง 7 เดือน (เพื่อลดค่าใช้จ่ายในช่วงโลว์ซีซั่น)
 • จัดหาพนักงานสัญญาจ้างปกติ
Partner Link

Thailand cheap hotel online
reservation...!!!

Thailand travel information
clear detail with photos
and booking direct....

 

การตลาด | การตลาดออนไลน์ | ฝึกอบรม |จัดหาบุคคลากร | โปแกรมโรงแรม |


หน้าแรก เกี่ยวกับเรา  นำเสนอการตลาด ฝึกอบรม การตลาดออนไลน์จัดหาบุคคลากร ติดต่อเราการทำงาน :

English Thai
Copyright All Rights Reserved © Well Management & Hotel Solution